Şimdi yükleniyor

Eurovent, Enerji Tasarrufu Koalisyonu’na Üye Oldu

Eurovent , Enerji Tasarrufu Koalisyonu’na üye oldu.

Eurovent’in üyeliği, HVACR sektörü için enerji verimliliği ilkelerinin önemini ve AB’nin enerji hedeflerindeki rolünü yansıtıyor.

Enerji Tasarrufu Koalisyonu, enerji verimliliği ve enerji tasarruflarını enerji politikalarında ilk öncelik haline getirmeye çalışan, kar amacı gütmeyen bir Avrupa birliğidir. Koalisyon, güvenli, rekabetçi, sürdürülebilir ve iklim açısından nötr bir Avrupa Birliği’ne doğru itici güç olarak enerji verimliliğini savunuyor. Enerji verimliliği konusunda bir uzmanlık merkezi olan Koalisyon, enerji tasarrufu politikaları hakkında bilgi ve tavsiye toplayan işletmeler, yerel yönetimler, enerji kurumları, enerji toplulukları ve sivil toplum kuruluşları gibi çok çeşitli enerji tasarrufu aktörlerini temsil eden 26 üyeyi bir araya getiriyor.

Eurovent’in üyelik onayının ardından Eurovent Genel Sekreteri Francesco Scuderi şunları söyledi: “HVACR endüstrisinin AB’nin iklim ve enerji hedeflerine yönelik önemli bir katkısı var. Bu konuda yapıcı bir rol oynamak istiyoruz. Enerji Tasarrufu Koalisyonu sayesinde sivil toplumdan ve diğer sektörlerden benzer düşüncelere sahip ortaklarla bir araya gelerek enerji verimliliği politikalarını siyasi öncelikler listesinin en üstünde tutabiliyoruz.”

Enerji Tasarrufu Koalisyonu Genel Sekreteri Arianna Vitali Roscini şunları söyledi: “Hem yeni revize edilen AB enerji verimliliği çerçevesinin uygulanmasını hızlandırmanın hem de yeni AB kurumlarına tanıtmanın önemli olduğu bu kritik zamanda Eurovent’i ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”