Bir Soğutma Tesisatında Soğutucu Sızıntıları Azaltılabilir mi?

Jose Maria Martinez Bernet, Product Manager en PECOMARK | Creador de “El newsletter del frío” | Estratega de mercado | Promotor de la sostenibilidad y la eficiencia energética

Bu makalenin başlığı bir ütopya gibi görünebilir, ancak gerçek şu ki tamamen mümkün olan bir durumdur. Ancak üç karar almak gereklidir:

  1. Ciddi olarak ele almak
  2. Kaçak dedektörleri kurmak
  3. Teknolojiye yatırım yapmak

Herhangi bir soğutma teknisyeni için, bir kaçak bulmak tam anlamıyla bir dramadır ve müşterisine faturanın ne kadar tutacağını söylemek zorunda kalması daha da zordur. Birçok teknisyen, müşterilerinin bu değeri bir hırsızlık olarak gördüğünü belirtmektedir, özellikle de İspanya’da on yıldan fazla bir süredir bir kurulumda kullanılan her kilogram soğutucu gaz için bir vergi bulunmakta ve bu vergiyi hangi siyasi partinin iktidarda olduğu fark etmeksizin hiçbir hükümet kaldırmak istememiştir. Bu vergi, kaçakları cezalandırmak amacıyla getirilmiştir. Şimdi ise mükemmel bir fırtına yaklaşıyor: gelecek yıl ithalatçılar için kotalarda bir azalma olacak ve 2027’de ise 2025’teki miktarın yarısına düşülecek. Ayrıca F-Gas yönetmeliği tarafından ton başına CO2 eşdeğeri için ek bir vergi getirilecek. Bu nedenle gaz eksikliği veya yaklaşan fiyat artışları nedeniyle bu konuyu ciddiye almak bir zorunluluk haline gelecektir.

Soğutucu kaçaklarını azaltmak için en iyi çözüm, soğutucu kaçak dedektörlerinin kurulmasıdır. Bunların çeşitli türleri vardır. Amonyak için en uygun teknoloji elektrokimyasal dedektörlerdir, hidrokarbonlar (R290 gibi) için en uygun teknoloji pelistor, CO2 için ise piyasada mevcut tek teknoloji kızılötesidir. HFC/HFO soğutucular ve A2L kategorisindeki soğutucular için en yaygın kullanılan teknoloji ise yarı iletkendir. Bu dedektörlerin kullanım ömrü 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Ayrıca, kurulumun içerdiği soğutucu gazın kilogramına bağlı olarak dedektörlerin işleyişinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği bir bakım planı yapmak gerekmektedir. İdare açısından, dedektörlerin yalnızca ceza önleyici cihazlar olarak takılmış görünmemesi önemlidir.

Son ve belki de şu anda en önemli nokta, teknolojiye yatırım yapmaktır. Bir kaçak dedektörü kurulup, kaçak olduğunda hemen uyarı veren bir sistemle desteklenmezse, gaz kaçmaya devam edecek ve makine gazı bitene kadar kullanıcı soğutma odasının soğutmadığını fark etmeyecektir. Kaçak dedektörleri, sesli bir alarm veya soğutma odasının dışındaki bir alarm merkezine bağlantı yapabilir. Sesli bir alarm birçok durumda operatörü rahatsız edebilir, ancak kurulum açısından monte edilmesi zorunludur. En iyi çözüm, alarm cihazlarını uzaktan alarm gönderme yeteneğine sahip bir telegestion sistemi ile bağlamaktır. Başlıca üreticiler, bu bilgilerin depolandığı ve alarmın meydana geldiği konusunda bildirim yapılmasını sağlayacak şekilde programlanabilen bulut tabanlı sistemlere veya web sunucularına dayalı telegestion sistemlerine sahiptir. Bir telegestion sistemi alarm sinyali gönderdiğinde ve bakımını yapan soğutma teknisyeni bu alarmı hemen aldığında, tesise gidip kaçak kontrolü yapabilir. Erken tespit çok önemlidir çünkü gaz fiyatları nedeniyle bu, binlerce Euro tasarruf sağlayabilir.

Öte yandan, son yıllarda HFC/HFO soğutucular için de başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanan bir teknoloji, yayılmayan kızılötesi teknolojidir (İngilizce’de Non Dispersive InfraRed veya NDIR olarak bilinir). Bu teknolojinin avantajı, milyonda birkaç parça (PPM) kadar az miktarda kaçakları tespit edebilmesidir, bu nedenle kaçakları çok erken bir aşamadan itibaren tespit edip, bir soğutma sisteminin devreye alınmasından itibaren önlem alabilir. Bu teknoloji, yüksek kaçak oranları konusunda bilinçli süpermarketler ve restoran zincirlerinde zaten uygulanmaya başlanmıştır ve kaçak alarmlarının anında gönderilmesiyle uyumludur. Bu teknoloji, HFC/HFO soğutucularının kullanıldığı makine odaları veya endüstriyel soğutma odaları gibi büyük miktarlarda soğutucu gaz bulunan yerlerde özellikle kullanılmalıdır, çünkü bu tür yerlerde bir kaçak, bu ekipmanların kurulum maliyetinden daha yüksek ekonomik kayıplara neden olabilir. Elbette, CO2 kullanan tüm kurulumlar bu teknolojiyi kullanmalıdır çünkü başlıca kaçak tespit ekipmanı üreticileri bu teknolojiyi kullanmaktadır.

Kızılötesi teknolojisine sahip dedektörler, yarı iletken teknolojisine sahip olanlardan daha pahalıdır, ancak kullanım ömrü iki katına veya neredeyse üç katına çıkabilir, bakımı daha kolaydır, kalibre edilebilirler ve kaçakları çok erken bir aşamadan itibaren tespit edebilirler. Bu, teknisyene veya nihai müşteriye soğutucu gaz kaçaklarında tasarruf sağlar.

Sonuç olarak, bu sosyal ağda bir meslektaşımın yazdığı ve kaçak tespiti konusunda büyük vurgu yaptığı bir cümleyi ödünç alıyorum. Yaşadığımız zamanların ne kadar açıklayıcı olduğunu gösteren bir cümle: “Vergisi olmayan gaz, kurulumun içinde kalan gazdır.”

Can Refrigerant Leaks in a Refrigeration İnstallation Be Reduced?

Jose Maria Martinez Bernet, Product Manager en PECOMARK | Creador de “El newsletter del frío” | Estratega de mercado | Promotor de la sostenibilidad y la eficiencia energética

The title of this article may seem utopian, but the reality is something that is entirely possible, requiring only three decisions:

  1. Taking it seriously
  2. Installing leak detectors
  3. Investing in technology

For any refrigeration technician, finding a leak is a real drama, especially when they have to inform their client of the bill amount. Many technicians report that their clients consider this cost a rip-off, particularly given that in Spain, for over a decade, there has been a tax for every kilogram of refrigerant charged into a system. This tax, introduced by governments of various political stripes, has never been removed and was imposed to penalize leaks. Now, the perfect storm is brewing: next year, there will be a reduction in quotas for importers, and in 2027, these quotas will be halved again compared to 2025 levels. Additionally, there will be an extra tax for each ton of CO2 equivalent imposed by the F-Gas regulation. Therefore, taking this matter seriously due to gas shortages or impending price increases will become an obligation.

To reduce refrigerant leaks, the best solution is to install refrigerant leak detectors. There are various types available. For ammonia, the most appropriate technology is electrochemical detectors; for hydrocarbons like R290, the most suitable technology is the pellistor; for CO2, the only technology available on the market is infrared. For HFC/HFO refrigerants and those in the A2L category, the most commonly used technology is the semiconductor. All these detectors have a lifespan ranging from 3 to 5 years. Furthermore, a comprehensive maintenance plan must be implemented, as the functionality of the detectors needs to be reviewed periodically according to the legislation, based on the amount of refrigerant the system contains. From an administrative perspective, it is crucial that the detectors are not seen as merely anti-fine devices.

The last point, which is perhaps the most important right now and deserves special emphasis, is the investment in technology. Installing a leak detector without an accompanying immediate alert system renders it useless; the gas will continue to leak until the machine runs out of charge, and the end user notices that the cooling unit is not cooling. Leak detectors can have an audible alarm or be connected to an alarm center outside the refrigeration unit. An audible alarm may inconvenience the operator, but it is essential from an installation standpoint. The best solution is to connect the alarm devices to a remote management system capable of sending remote alarms. Major manufacturers offer remote management systems based on web servers or cloud storage, where this information can be programmed to notify when an alarm occurs. If a remote management system sends an alarm signal and the refrigeration technician responsible for maintaining the system receives it immediately, they can go to the installation and verify the leak. Early detection is crucial, as the current gas prices could save thousands of euros.

In recent years, non-dispersive infrared (NDIR) technology has also begun to be successfully used for HFC/HFO refrigerants. This technology can detect leaks from very few parts per million (PPM), allowing for early-stage leak detection and intervention from the initial setup of a refrigeration system. This technology has started to be implemented in some supermarket and restaurant chains conscious of high leakage rates and is compatible with immediate leak alarm notifications. This technology should be especially used in places with significant amounts of refrigerants, such as machine rooms or industrial refrigeration units that use HFC/HFO refrigerants, where a leak could result in an economic cost greater than the installation of these devices. Of course, all CO2 installations must employ this technology, as the main leak detection equipment manufacturers use it.

Infrared technology detectors are more expensive than conventional semiconductor technology detectors, but they have a lifespan that can double or nearly triple that of semiconductor technology. They are easier to maintain, can be calibrated, and can detect leaks at a very early stage, saving the technician or end client money on refrigerant leaks.

Finally, I borrow a phrase from a colleague in this field who emphasizes the importance of leak detection. A phrase that could not be more revealing of the times we live in: “The gas that does not incur a tax is the gas that stays within the system.”

Kaynak: https://www.linkedin.com/pulse/se-pueden-reducir-las-fugas-de-refrigerante-en-una-mart%C3%ADnez-bernet-mpupf/?trackingId=6pd7dbC6TxabRRNVYS8eXg%3D%3D