İSKİD, Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun: “Değişim ve Dönüşüme Odaklanmış Bir Süreç Bizi Bekliyor…”Eylül 2023 tarihinde “İSKİD, Geleceğini Şekillendiriyor” mottosuyla gerçekleştirilen çalıştay ve üyelere yönelik yapılan anket sonuçlarından oluşan verilere dayanılarak hazırlanan, İSKİD 16. Dönem Yönetim Kurulu Stratejik Hedefleri, basın temsilcileri ile paylaşıldı.

12 Haziran Çarşamba günü yapılan basın toplantısında İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunc Korun, yaptığı açıklamada “Eylül 2023 içinde “İSKİD, Geleceğini Şekillendiriyor” mottosuyla 40’tan fazla üyemizin katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirdik. 2024 Şubat ayında yapılan İSKİD Genel Kurulu sonrasında belirlenen 16. Dönem Yönetim Kurulu, çalışmayı bir önceki yönetim kurulundan devralarak tamamladı. 12 sayfa olarak kısa, orta ve uzun vadeli 40 maddeden  oluşan üç yıllık bir plan ile amacımız, yerli ve yabancı sektörel derneklerle daha çok ortak projelerle sektörümüzün ve üyelerimizin gelişimine katkı koymaktır.” dedi.

Stratejik Hedeflerin detaylarını da paylaşan KORUN, “Önümüzdeki süreçte İSKİD’in faaliyetlerini şekillendirecek stratejik hedefleri üç ana başlıkta toparlayarak görüşlerini şöyle açıkladı:

1-      Sektörün Kaliteli Büyümesine Destek Olmak:
Mevcut ihtiyaçlara baktığımızda sektörün AR-GE yetkinliğinin artırılması; istihdam sorunlarımızın çözümüne yönelik üniversiteler ve öğrencilerle faaliyetler yürütmesi; devlet ile olan ilişkilerin geliştirilerek sektörümüzün talepleri doğrultusunda iş birlikleri yapması ve sektörün uluslararası pazarda bilinirliğini artırmak için destekleyici faaliyetlerin yürütülmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunların dışında oluşabilecek sektör taleplerinin de İSKİD içinde değerlendirilerek güncel olarak takip edileceğinin altını çizmek istiyoruz.

2      Sektörün Geleceğine Odaklanmak:
Sektörümüz ve üye firmalarımız kaliteli büyümeye odaklanmış durumdadır. İSKİD olarak onların gerisinde kalmamalıyız. Bu sebeple mevcut kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak sektörümüzün geleceği konusunda güncel bilgilerin paylaşımına ve üyelerimizin ilerlemesi için gerekli iş birliklerine destek olacağız. Bu kapsamda mevcut EUROVENT ilişkilerimiz ile Avrupa Birliğindeki regülasyonların takibi ve üyelerimize güncel bilgi akışını sağlayarak, Avrupa’ ya ihracatımızın artmasına katkı koymaya çalışacağız. Yine Avrupa Isı Pompası Derneği EHPA’ya üye olarak Avrupa ve tüm dünyada ısı pompası hakkında gelişmeleri üyelerimiz ile daha kapsamlı olarak paylaşabileceğiz.

2-    Sürdürülebilir Güçlü Dernek Yapısını Oluşturmak:
Hedeflediğimiz faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürebilmek için bizi destekleyen güçlü üye yapısının geliştirilmesine odaklanacağız. Derneğimizin faaliyet alanında olup, henüz üye olmamış değerli sektör firmalarımızı da üye yaparak daha kapsayıcı olmak istiyoruz. Bu bize daha güçlü, güvenilir ve daha geniş bir sektörel yapıya hitap etme imkanı sağlayacaktır.