Hem Yurt İçi Hem de Yurt Dışında Faaliyetlerimize Devam Ediyoruz

Gökhan Sezer Türktan, (POMSAD) Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri

2023 yılında pompa, vana ve armatür sektörü ihracatı 2022 yılına göre pompalarda %15,64, vana ve armatürlerde %16,12 artış göstererek 2,1 milyar dolar seviyesine geldi. Geçtiğimiz yıl pompa ihracatı 2022 yılına göre %15,64 oranında artarak 1,116 milyar dolar olarak gerçekleşirken, vana ve armatür ihracatı 2022 yılına göre %16,12 oranında artarak 980 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu artışa rağmen ithalattaki artışın da üzülerek devam ettiğini görmekteyiz. 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla pompa ithalatında %22,61, vana ve armatür ithalatında ise %21,26 oranında bir artış gerçekleşti. Dış ticaret açığımız 2022 yılına göre %33,00 oranında artarak 1,3 milyar dolar seviyesine geldi. Tüm bu rakamlar ışığında ihracatın ithalatı karşılama oranlarına bakarsak, 2022 yılında Pompalar için bu oran %77,77 iken 2023 yılında karşılama oranımız %73,35’e düştü.  2021 yılında bu oran %73,86 idi. Vana ve armatür sektöründe 2023 yılı ihracatın ithalatı karşılama oranı %52,40 olurken bu oran 2022 yılında %54,72 olmuştu. 2021 yılında ise bu oran %60,19’du. Sektörlerimizin dış ticaret hacmi 2023 yılında %19,5 artışla 5,5 milyar dolar oldu.

Yukarıda bahsetmiş olduğum verilerin çok daha detaylı olarak yer aldığı 2023 yılı dış ticaret verilerini içeren Dış Ticaret Envanterimiz Nisan ayı içerisinde sektörlerimizin istifadesine sunuldu. 

Türk pompa, vana ve musluk sektörlerini ülkemizde ve yurt dışında temsil eden tek dernek olarak hem bilgi üretmeye hem de sektörlerimizi her alanda temsil etmeyi sürdürüyoruz.

Derneğimizin kuruluş tohumlarının da atılmış olduğu pompa-vana kongrelerimizi düzenlemeye devam ediyoruz.  Kuruluş temelleri 1979 yılında gerçekleştirilen Pompa Kongresi’ne dayanan derneğimiz, bu kongreleri düzenlemeye uzun yıllardan bu yana devam etmekte. 11. Pompa-Vana Kongresi 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde, Ankara’da, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl “Su ve İnsan 5.0” temasıyla gerçekleştirilen Kongre; ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, İTÜ Makine Fakültesi ve POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlendi. Birçok yerli ve yabancı sektörel dernek ve federasyon tarafından desteklenen Kongre’ye; Türkiye’nin Makinecileri, AUMA, Duyar Vana ve Mas-Daf firmaları Ana Sponsor olarak olarak destek verirken, Alarko, Asteknik Vana, Doğuş Vana, Eagle Burgmann, KSB, Layne Bowler, Göksan Pompa, Samsun Makine Sanayi ve Standart Pompa Altın Sponsor olarak destek verdi. Kongre’de sektörel birçok dergi ve basın grubu da Basın Sponsoru olarak yer aldı. Kongre boyunca sergi salonunda “Cumhuriyetin 100. Yılında Pompalar ve Vanalar” fotoğraf sergisi de ziyaretçilerini ağırladı. Sergide üye firmalarımızın geçmişten bugüne geldikleri durumu gösteren tarihi ve güncel fotoğraflar yer aldı. İki gün süren Kongre 600’ü aşkın kişi tarafından ziyaret edilirken, çeşitli illerin su idaresi yetkilileri, bakanlıklar ve Devlet Su İşleri yetkililerinin yanı sıra, birçok kamu kurum ve kuruluşu ve birçok farklı sektörden firma yetkilisi, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Sektörlerimizi Avrupa’daki üst kuruluşlarda da temsil eden derneğimiz, EUROPUMP (Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği) Senelik Toplantı ve Genel Kurul’una katılarak ülkemizi temsil etti. 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında İngiltere – Windsor’da gerçekleştirilen toplantıda Avrupa pompa sektörünü ilgilendiren konular ele alınırken EUROPUMP bünyesinde faaliyet gösteren komisyonların çalışmaları da katılımcılara sunuldu ve gerçekleştirilen Genel Kurul ile yeni İcra Konseyi belirlendi.

Bu toplantıdan sonra 6’sı AB üyesi 9 ülkenin derneklerini çatısı altında toplayan CEIR (Avrupa Musluk ve Vana Sanayicileri Derneği) 2024 yılı Senelik Toplantı ve Genel Kurul’unu 6-8 Haziran tarihlerinde Bodrum, Xanadu Island Hotel’de gerçekleştirdi. POMSAD’ın ev sahipliğinde; Türkiye’nin Makinacılarının da katkılarıyla ve AUMA ana sponsorluğunda düzenlenen programın konukları; 11 Milyar Euro’luk imalat hacmi, 50.000’in üzerinde istihdam sağlayan, teknolojik ve ticari bakımdan dünyanın lideri kabul edilen bir üye tabanından geldi.

Dernek Başkanımız Sn. Nurdan Yücel’in başkanlığını yürütmekte olduğu CEIR’in bu toplantısında ilk iki gün konularında uzman konuşmacılar katılımcılara seslendi. Son gün CEIR bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin sunumlarının ardından Genel Kurul oturumuna geçildi.  Genel Kurul’da Başkan Nurdan Yücel son bir yıllık faaliyet raporunu katılımcılara sunarken, CEIR 2023 bütçesi ve 2024-2025 yılı bütçeleri katılımcılar tarafından oy birliğiyle kabul edilirken, yeni dönem Yönetim Kurulu da temsilcilerin oylarıyla oluşturuldu. Genel Kurul’un sonunda CEIR Başkanı Nurdan Yücel 2 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini Fransız meslektaşı Pascal Vinzio’ya devrederken Senelik Toplantının kapanışı gerçekleştirildi.

EUROPUMP ve CEIR tarafından gerçekleştirilen bütün toplantılara dernek üyelerimizin katılım hakkı mevcut olup bu toplantıların bütün tutanak ve sunumları üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Üst kuruluşlar nezdindeki toplantılar haricinde derneğimiz katıldığı yurt içi ve yurt dışı fuarlarda da üyelerini ve sektörlerimizi temsil etmeye devam ediyor. 2023 yılında ülkemizde sektörlerimizin en geniş manada katılım sağladığı ISK-SODEX fuarında eş organizatör derneklerden biri olarak fuarda yer aldık, bu fuarda 31 üyemiz yer aldı. Yurt dışı fuarlara bakacak olursak 2023 yılında derneğimiz, Hannover Messe Sanayi Fuarı, Aquatech Su Teknolojileri Fuarı ve Agritechnica Tarım Makineleri Fuarlarında sektörlerimizi temsil etti. 2024 yılında ise Almanya’da IFAT ve ACHEMA fuarlarına katıldık. Bu iki fuar haricinde Ekim ayında Dubai’de WETEX ve Aralık ayında Almanya’da Valve World fuarlarına da katılacağız.

Yerli sanayicilerimizin korunması adına çalışmalarımız da devam ediyor. TSE ile birlikte yürütmekte olduğumuz Sirkülasyon Pompaları Test İstasyonu çalışmasında sona geliyoruz. Bu yıl içerisinde hem iç piyasadaki hem de ithal edilen tüm sirkülasyon pompalarının test edileceği bu önemli test merkezinin TSE tarafından derneğimiz katkılarıyla Eylül ayında hizmete açılacağını düşünüyoruz.

Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularına ağırlık veriyoruz. Özellikle sınırda karbon vergisi düzenleme mekanizması (CBAM) konusunda üyelerimizi bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu konudaki tüm gelişmeleri üyesi olduğumuz üst kuruluşlarımız vasıtasıyla üyelerimizle paylaşıyor kendilerini gerçekleştirilen bilgilendirme webinarlerine davet ediyoruz. Dış ticaret açığımızın %33 oranında artarak 1 milyar doları geçmesi yerli üreticilerimizin her zamankinden fazla desteklenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Yerli üreticilerimizin korunmasına yönelik politikaların ısrarla ve güçlendirilerek sürdürülmesi, sanayicilerimizin teşvik ve kredilerle desteklenerek finansman problemlerinin çözüme kavuşturulması, katma değeri yüksek ürünlerin üretimdeki paylarının artırılması konuları bizler için çok önemli. Kayıt dışı ekonomi ve kayıtdışı istihdamın engellenmesi adına yapılan çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerekmekte.