Bosch Home Comfort Group’un RenewTogether Buluşmalarına Hakan Güldağ Konuk Oldu


Yeşil teknolojilerde fikir lideri olan ve tüm paydaşlarını da bu dönüşüme ortak etmek amacıyla ‘RenewTogether’ vizyonunu benimseyen Bosch Home Comfort Group, bu amaçla hazırladığı video serisinde, ekonomist Hakan Güldağ’ı ağırladı.

İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Bosch Home Comfort Group Türkiye’nin, tüm paydaşları nezdinde farkındalık yaratmayı amaçladığı video buluşmalarının ikinci konuğu, ekonomi basınının önde gelen isimlerinden Hakan Güldağ oldu.

Oben Akyol’un yönetiminde, Bosch Home Comfort Group Türkiye, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman’ın da katılımıyla gerçekleşen söyleşide, Bosch Home Comfort Group’un tüm paydaşlarına ‘birlikte yenilenme’ çağrısı yaptığı RenewTogether vizyonunun üç temel aksından biri olan ‘Sürdürülebilir İnovasyon (Sustainovation)’ altında yeşil dönüşüm, ekonomi ve sürdürülebilirlik ilişkisi konuşuldu.

Bosch Home Comfort Group, RenewTogether vizyonu kapsamında, Sürdürülebilir İnovasyon (Sustainovation) başlığının yanı sıra çevre ve iklim alanında Ekoloji (Ecology) ve son kullanıcıya yönelik alanda Toplum (Society) başlıklarında projeler hayata geçiriyor. Sürdürülebilirliği, ‘yaşam için teknoloji’ amacı doğrultusunda itici güç olarak konumlandırırken, yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle bugünkü ve gelecek nesiller için daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya inşa etme hedefine katkı sağlıyor.

Hakan Güldağ söyleşisinin yanı sıra RenewTogether Buluşmalarının ilk konuğu olan meteorolog Bünyamin Sürmeli ile yapılan söyleşiyi, Bosch Home Comfort Group’un kurumsal Youtube hesabı ‘BoschHomeComfortTR’den izlemek mümkün.